Više od 5500 proizvoda
Besplatna dostava za kupovinu iznad 7 000 dinara

Zakon o zaštiti podataka

Zakon o tajnosti podataka ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se jedinstven sistem određivanja i zaštite tajnih podataka koji su od interesa za nacionalnu i javnu bezbednost, odbranu, unutrašnje i spoljne poslove Republike Srbije, zaštite stranih tajnih podataka, pristup tajnim podacima i prestanak njihove tajnosti, nadležnost organa i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i odgovornost za neizvršavanje obaveza iz ovog zakona i druga pitanja od značaja za zaštitu tajnosti podataka.

 

Pojmovi i ostali detalji: na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije