23%Akcija!
Basic color gelovi - Cover 01. Basic color gelovi - Cover 01.

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Basic color gelovi - Cover 01.

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Basic color gelovi - Cover 02. Basic color gelovi - Cover 02.

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Basic color gelovi - Cover 02.

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Basic color gelovi - Cover 03. Basic color gelovi - Cover 03.

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Basic color gelovi - Cover 03.

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Basic color gelovi - Cover 04. Basic color gelovi - Cover 04.

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Basic color gelovi - Cover 04.

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Basic color gelovi - Cover 05. Basic color gelovi - Cover 05.

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Basic color gelovi - Cover 05.

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS001 Gel u boji - Basic color BS001

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS001

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS002 Gel u boji - Basic color BS002

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS002

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS003 Gel u boji - Basic color BS003

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS003

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS004 Gel u boji - Basic color BS004

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS004

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS005 Gel u boji - Basic color BS005

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS005

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS006 Gel u boji - Basic color BS006

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS006

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS007 Gel u boji - Basic color BS007

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS007

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS008 Gel u boji - Basic color BS008

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS008

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS009 Gel u boji - Basic color BS009

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS009

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS010 Gel u boji - Basic color BS010

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS010

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS011 Gel u boji - Basic color BS011

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS011

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS012 Gel u boji - Basic color BS012

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS012

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS013 Gel u boji - Basic color BS013

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS013

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS014 Gel u boji - Basic color BS014

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS014

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS015 Gel u boji - Basic color BS015

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS015

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS016 Gel u boji - Basic color BS016

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS016

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS017 Gel u boji - Basic color BS017

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS017

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS018 Gel u boji - Basic color BS018

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS018

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS019 Gel u boji - Basic color BS019

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS019

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS020 Gel u boji - Basic color BS020

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS020

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS021 Gel u boji - Basic color BS021

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS021

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS022 Gel u boji - Basic color BS022

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS022

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS023 Gel u boji - Basic color BS023

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS023

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS024 Gel u boji - Basic color BS024

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS024

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS025 Gel u boji - Basic color BS025

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS025

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS026 Gel u boji - Basic color BS026

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS026

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS027 Gel u boji - Basic color BS027

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS027

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS028 Gel u boji - Basic color BS028

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS028

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS029 Gel u boji - Basic color BS029

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS029

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS030 Gel u boji - Basic color BS030

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS030

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji