23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS003 Gel u boji - Basic color BS003

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS003

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS005 Gel u boji - Basic color BS005

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS005

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS008 Gel u boji - Basic color BS008

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS008

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS012 Gel u boji - Basic color BS012

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS012

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS014 Gel u boji - Basic color BS014

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS014

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS016 Gel u boji - Basic color BS016

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS016

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS019 Gel u boji - Basic color BS019

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS019

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS028 Gel u boji - Basic color BS028

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS028

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS029 Gel u boji - Basic color BS029

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS029

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS032 Gel u boji - Basic color BS032

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS032

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS033 Gel u boji - Basic color BS033

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS033

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS034 Gel u boji - Basic color BS034

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS034

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS035 Gel u boji - Basic color BS035

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS035

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS036 Gel u boji - Basic color BS036

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS036

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS039 Gel u boji - Basic color BS039

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS039

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS046 Gel u boji - Basic color BS046

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS046

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS048 Gel u boji - Basic color BS048

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS048

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS056 Gel u boji - Basic color BS056

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS056

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS057 Gel u boji - Basic color BS057

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS057

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS061 Gel u boji - Basic color BS061

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS061

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS062 Gel u boji - Basic color BS062

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS062

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS064 Gel u boji - Basic color BS064

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS064

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS065 Gel u boji - Basic color BS065

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS065

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS068 Gel u boji - Basic color BS068

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS068

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS071 Gel u boji - Basic color BS071

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS071

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS072 Gel u boji - Basic color BS072

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS072

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS073 Gel u boji - Basic color BS073

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS073

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS076 Gel u boji - Basic color BS076

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS076

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS077 Gel u boji - Basic color BS077

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS077

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS078 Gel u boji - Basic color BS078

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS078

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS084 Gel u boji - Basic color BS084

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS084

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS092 Gel u boji - Basic color BS092

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS092

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS093 Gel u boji - Basic color BS093

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS093

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS096 Gel u boji - Basic color BS096

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS096

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji
23%Akcija!
Gel u boji - Basic color BS097 Gel u boji - Basic color BS097

Dugotrajni gelovi u boji koji se nanose u dva sloja i omogućavaju ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promešati!Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.Pakovanje:5g.

Gel u boji - Basic color BS097

460 RSD 600 RSD
 Stavi u korpu detalji