Akril prah u boji - Svetlucavi 051 Akril prah u boji - Svetlucavi 051

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 051

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 052 Akril prah u boji - Svetlucavi 052

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 052

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 057 Akril prah u boji - Svetlucavi 057

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 057

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 058 Akril prah u boji - Svetlucavi 058

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 058

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 059 Akril prah u boji - Svetlucavi 059

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 059

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 063 Akril prah u boji - Svetlucavi 063

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 063

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril  prah u boji - Svetlucavi 319 Akril  prah u boji - Svetlucavi 319

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 319

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 333 Akril prah u boji - Svetlucavi 333

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 333

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 338 Akril prah u boji - Svetlucavi 338

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 338

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 372 Akril prah u boji - Svetlucavi 372

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 372

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 379 Akril prah u boji - Svetlucavi 379

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 379

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 383 Akril prah u boji - Svetlucavi 383

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 383

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 387 Akril prah u boji - Svetlucavi 387

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 387

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 390 Akril prah u boji - Svetlucavi 390

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 390

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 392 Akril prah u boji - Svetlucavi 392

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 392

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Svetlucavi 393 Akril prah u boji - Svetlucavi 393

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Svetlucavi 393

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji  - Pastel Neon 348 Akril prah u boji  - Pastel Neon 348

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Pastel Neon 348

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Pastel Neon 356 Akril prah u boji - Pastel Neon 356

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Pastel Neon 356

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Pastel Neon 358 Akril prah u boji - Pastel Neon 358

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Pastel Neon 358

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Pastel Neon 361 Akril prah u boji - Pastel Neon 361

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Pastel Neon 361

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Pastel Neon 362 Akril prah u boji - Pastel Neon 362

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Pastel Neon 362

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Pastel Neon 364 Akril prah u boji - Pastel Neon 364

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Pastel Neon 364

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Patel Neon 365 Akril prah u boji - Patel Neon 365

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Patel Neon 365

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji  - Pastel Neon 366 Akril prah u boji  - Pastel Neon 366

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Pastel Neon 366

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Pastel Neon 367 Akril prah u boji - Pastel Neon 367

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Pastel Neon 367

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Pastel Neon 370 Akril prah u boji - Pastel Neon 370

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Pastel Neon 370

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Pastel Neon 373 Akril prah u boji - Pastel Neon 373

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Pastel Neon 373

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 050 Akril prah u boji - Matt 050

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 050

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 300 Akril prah u boji - Matt 300

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 300

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 301 Akril prah u boji - Matt 301

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 301

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 302 Akril prah u boji - Matt 302

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 302

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 303 Akril prah u boji - Matt 303

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 303

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 304 Akril prah u boji - Matt 304

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 304

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 305 Akril prah u boji - Matt 305

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 305

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 306 Akril prah u boji - Matt 306

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 306

450 RSD
 Stavi u korpu detalji