Gel lak - Mat 000 Gel lak - Mat 000

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 000

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 040 Gel lak - Mat 040

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 040

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 041 Gel lak - Mat 041

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 041

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 042 Gel lak - Mat 042

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 042

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 069 GEL LAK - MAT 069

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 069

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 070 GEL LAK - MAT 070

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 070

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 100 GEL LAK - MAT 100

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 100

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 101 GEL LAK - MAT 101

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 101

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 105 GEL LAK - MAT 105

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 105

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 109 GEL LAK - MAT 109

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 109

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 110 GEL LAK - MAT 110

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 110

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 111 GEL LAK - MAT 111

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 111

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 112 GEL LAK - MAT 112

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 112

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 134 Gel lak - Mat 134

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 134

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 135 Gel lak - Mat 135

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 135

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 138 Gel lak - Mat 138

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 138

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 141 Gel lak - Mat 141

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 141

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 143 Gel lak - Mat 143

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 143

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 144 GEL LAK - MAT 144

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 144

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 145 Gel lak - Mat 145

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 145

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 146 Gel lak - Mat 146

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 146

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 147 Gel lak - Mat 147

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 147

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 148 Gel lak - Mat 148

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 148

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 164 GEL LAK - MAT 164

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 164

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 165 GEL LAK - MAT 165

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 165

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 166 GEL LAK - MAT 166

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 166

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 167 GEL LAK - MAT 167

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 167

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 168 GEL LAK - MAT 168

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 168

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 169 GEL LAK - MAT 169

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 169

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 171 GEL LAK - MAT 171

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 171

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 174 GEL LAK - MAT 174

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 174

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Mat 178 Gel lak - Mat 178

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Mat 178

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 180 GEL LAK - MAT 180

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 180

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 181 GEL LAK - MAT 181

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 181

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - MAT 184 GEL LAK - MAT 184

Mat gel lak.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - MAT 184

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji