Gel lak - Neon 020 Gel lak - Neon 020

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 020

595 RSD
 Stavi u korpu detalji
NEON 021 NEON 021

Gel lak u neon boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita, u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!

NEON 021

595 RSD
 Stavi u korpu detalji
NEON 022 NEON 022

Gel lak u neon boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita, u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!

NEON 022

595 RSD
 Stavi u korpu detalji
NEON 023 NEON 023

Gel lak u neon boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita, u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!

NEON 023

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
NEON 024 NEON 024

Gel lak u neon boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita, u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!

NEON 024

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 349 Gel lak - Neon 349

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 349

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 351 Gel lak - Neon 351

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 351

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 360 Gel lak - Neon 360

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 360

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 403 Gel lak - Neon 403

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 403

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 407 Gel lak - Neon 407

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 407

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 442 Gel lak - Neon 442

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 442

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 443 Gel lak - Neon 443

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 443

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 449 Gel lak - Neon 449

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 449

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 676 Gel lak - Neon 676

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 676

595 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 677 Gel lak - Neon 677

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 677

595 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 678 Gel lak - Neon 678

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 678

595 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 743 Gel lak - Neon 743

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 743

595 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 744 Gel lak - Neon 744

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 744

595 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 745 Gel lak - Neon 745

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 745

595 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 802 Gel lak - Neon 802

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 802

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 804 Gel lak - Neon 804

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 804

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 805 Gel lak - Neon 805

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 805

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 808 Gel lak - Neon 808

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 808

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 809 Gel lak - Neon 809

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 809

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 001 Gel lak - Neon 001

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 001

595 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 002 Gel lak - Neon 002

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 002

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 003 Gel lak - Neon 003

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 003

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 004 Gel lak - Neon 004

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 004

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 006 Gel lak - Neon 006

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 006

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 007 Gel lak - Neon 007

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 007

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 008 Gel lak - Neon 008

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 008

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 009 Gel lak - Neon 009

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 009

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 010 Gel lak - Neon 010

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 010

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 011 Gel lak - Neon 011

Gel lak u neonskoj boji.Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!

Gel lak - Neon 011

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Neon 012 Gel lak - Neon 012

Gel lak u pastelnoj ljubičastoj boji!Boja neonskih gel lakova posle sušenja može biti minimalno različita u zavisnosti da li je sušena u UV ili u LED lampi.

Gel lak - Neon 012

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji