GEL LAK - SVILENI 047 GEL LAK - SVILENI 047

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - SVILENI 047

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 142 Gel lak - Svileni 142

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 142

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 320 Gel lak - Svileni 320

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 320

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 321 Gel lak - Svileni 321

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 321

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 361 Gel lak - Svileni 361

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 361

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 362 Gel lak - Svileni 362

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 362

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 363 Gel lak - Svileni 363

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 363

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 364 Gel lak - Svileni 364

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 364

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 366 Gel lak - Svileni 366

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 366

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 367 Gel lak - Svileni 367

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 367

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 371 Gel lak - Svileni 371

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 371

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 421 Gel lak - Svileni 421

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 421

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 430 Gel lak - Svileni 430

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 430

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 453 Gel lak - Svileni 453

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 453

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 461 Gel lak - Svileni 461

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 461

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 480 Gel lak - Svileni 480

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 480

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 488 Gel lak - Svileni 488

Gel lak svilenog sjaja.Preporučuje se korišćenje isključivo Gel Lack Base I.i Gel Lack Top I.radi najefikasnije upotrebe.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.

Gel lak - Svileni 488

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 502 Gel lak - Svileni 502

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 502

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 503 Gel lak - Svileni 503

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 503

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 506 Gel lak - Svileni 506

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 506

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 507 Gel lak - Svileni 507

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 507

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 508 Gel lak - Svileni 508

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 508

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 509 Gel lak - Svileni 509

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 509

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 511 Gel lak - Svileni 511

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 511

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 614 Gel lak - Svileni 614

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 614

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 633 Gel lak - Svileni 633

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 633

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 639 Gel lak - Svileni 639

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 639

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 646 Gel lak - Svileni 646

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 646

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 647 Gel lak - Svileni 647

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 647

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 650 Gel lak - Svileni 650

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 650

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 658 Gel lak - Svileni 658

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 658

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 684 Gel lak - Svileni 684

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 684

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 711 Gel lak - Svileni 711

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 711

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 721 Gel lak - Svileni 721

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 721

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Svileni 722 Gel lak - Svileni 722

Gel lak svilenog sjaja.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Svileni 722

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji