Gel lak - Sa staklenim efektom 146 Gel lak - Sa staklenim efektom 146

Gel lak sa vitražnim efektom.Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:1-2 minuta

Gel lak - Sa staklenim efektom 146

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Sa staklenim efektom 147 Gel lak - Sa staklenim efektom 147

Gel lak sa vitražnim efektom.Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta

Gel lak - Sa staklenim efektom 147

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 318 Gel lak - Staklenim efektom 318

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 318

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 344 Gel lak - Staklenim efektom 344

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 344

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 350 Gel lak - Staklenim efektom 350

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 350

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 352 Gel lak - Staklenim efektom 352

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 352

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 353 Gel lak - Staklenim efektom 353

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 353

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 354 Gel lak - Staklenim efektom 354

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 354

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 365 Gel lak - Staklenim efektom 365

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 365

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 368 Gel lak - Staklenim efektom 368

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 368

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 369 Gel lak - Staklenim efektom 369

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 369

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 375 Gel lak - Staklenim efektom 375

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 375

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 400 Gel lak - Staklenim efektom 400

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 400

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 412 Gel lak - Staklenim efektom 412

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 412

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 429 Gel lak - Staklenim efektom 429

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 429

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 435 Gel lak - Staklenim efektom 435

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 435

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 440 Gel lak - Staklenim efektom 440

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 440

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 452 Gel lak - Staklenim efektom 452

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 452

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 465 Gel lak - Staklenim efektom 465

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 465

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 466 Gel lak - Staklenim efektom 466

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 466

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 467 Gel lak - Staklenim efektom 467

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 467

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 468 Gel lak - Staklenim efektom 468

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 468

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 469 Gel lak - Staklenim efektom 469

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 469

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 470 Gel lak - Staklenim efektom 470

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 470

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 602 Gel lak - Staklenim efektom 602

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 602

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 619 Gel lak - Staklenim efektom 619

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 619

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 682 Gel lak - Staklenim efektom 682

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 682

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 709 Gel lak - Staklenim efektom 709

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 709

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Staklenim efektom 719 Gel lak - Staklenim efektom 719

Gel lak sa staklenim efektom.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Staklenim efektom 719

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji