GEL LAK - GLITTER 043 GEL LAK - GLITTER 043

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 043

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 044 GEL LAK - GLITTER 044

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 044

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 045 GEL LAK - GLITTER 045

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 045

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 046 GEL LAK - GLITTER 046

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 046

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 048 GEL LAK - GLITTER 048

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 048

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 049 GEL LAK - GLITTER 049

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 049

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 050 GEL LAK - GLITTER 050

Providan gel lak sa srebrnim i plavim šljokicama, različitih veličina.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 050

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 051 GEL LAK - GLITTER 051

Providan gel lak sa pink i srebrnim šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 051

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 052 GEL LAK - GLITTER 052

Providan gel lak sa ljubičastim i srebrnim šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 052

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 053 GEL LAK - GLITTER 053

Providan gel lak sa crvenim i srebrnim šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 053

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 054 GEL LAK - GLITTER 054

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 054

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 055 GEL LAK - GLITTER 055

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 055

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 056 GEL LAK - GLITTER 056

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 056

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 057 GEL LAK - GLITTER 057

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 057

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 058 GEL LAK - GLITTER 058

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 058

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 059 GEL LAK - GLITTER 059

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 059

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 060 GEL LAK - GLITTER 060

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 060

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 061 GEL LAK - GLITTER 061

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 061

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 062 GEL LAK - GLITTER 062

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 062

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 063 GEL LAK - GLITTER 063

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 063

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 077 GEL LAK - GLITTER 077

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 077

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 078 GEL LAK - GLITTER 078

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 078

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 079 GEL LAK - GLITTER 079

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 079

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 080 GEL LAK - GLITTER 080

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 080

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 081 GEL LAK - GLITTER 081

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 081

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 083 GEL LAK - GLITTER 083

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 083

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 096 GEL LAK - GLITTER 096

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 096

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 097 GEL LAK - GLITTER 097

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 097

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 106 GEL LAK - GLITTER 106

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 106

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 107 GEL LAK - GLITTER 107

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 107

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 108 GEL LAK - GLITTER 108

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 108

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 137 GEL LAK - GLITTER 137

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 137

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 139 GEL LAK - GLITTER 139

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 139

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
GEL LAK - GLITTER 140 GEL LAK - GLITTER 140

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

GEL LAK - GLITTER 140

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Glitter 149 Gel lak - Glitter 149

Gel lak sa šljokicama.PAŽNJA!Pre upotrebe dobro promućkati!Vreme sušenja u lampi:2-3 minuta.Pakovanje:13 ml.

Gel lak - Glitter 149

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji