Gel lak - Termo HC01 Gel lak - Termo HC01

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC01

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC02 Gel lak - Termo HC02

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC02

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC03 Gel lak - Termo HC03

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC03

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC04 Gel lak - Termo HC04

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC04

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC05 Gel lak - Termo HC05

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC05

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC06 Gel lak - Termo HC06

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC06

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC07 Gel lak - Termo HC07

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC07

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC08 Gel lak - Termo HC08

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC08

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC09 Gel lak - Termo HC09

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC09

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC10 Gel lak - Termo HC10

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC10

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC11 Gel lak - Termo HC11

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC11

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC12 Gel lak - Termo HC12

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC12

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC13 Gel lak - Termo HC13

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC13

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC14 Gel lak - Termo HC14

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC14

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC15 Gel lak - Termo HC15

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC15

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC16 Gel lak - Termo HC16

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC16

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC17 Gel lak - Termo HC17

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC17

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC18 Gel lak - Termo HC18

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC18

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC19 Gel lak - Termo HC19

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC19

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC20 Gel lak - Termo HC20

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC20

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC26 Gel lak - Termo HC26

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC26

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC46 Gel lak - Termo HC46

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC46

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC49 Gel lak - Termo HC49

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC49

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC51 Gel lak - Termo HC51

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC51

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC52 Gel lak - Termo HC52

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC52

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC55 Gel lak - Termo HC55

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC55

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC57 Gel lak - Termo HC57

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC57

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC58 Gel lak - Termo HC58

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC58

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC64 Gel lak - Termo HC64

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC64

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC65 Gel lak - Termo HC65

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC65

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC66 Gel lak - Termo HC66

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC66

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC67 Gel lak - Termo HC67

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC67

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC68 Gel lak - Termo HC68

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC68

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC69 Gel lak - Termo HC69

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC69

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC70 Gel lak - Termo HC70

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC70

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji