Gel lak - Termo HC01 Gel lak - Termo HC01

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC01

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC02 Gel lak - Termo HC02

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC02

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC03 Gel lak - Termo HC03

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC03

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC05 Gel lak - Termo HC05

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC05

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC06 Gel lak - Termo HC06

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC06

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC07 Gel lak - Termo HC07

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC07

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC08 Gel lak - Termo HC08

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC08

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC09 Gel lak - Termo HC09

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC09

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC10 Gel lak - Termo HC10

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC10

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC12 Gel lak - Termo HC12

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC12

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC13 Gel lak - Termo HC13

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC13

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC14 Gel lak - Termo HC14

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC14

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC16 Gel lak - Termo HC16

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC16

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC17 Gel lak - Termo HC17

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC17

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC18 Gel lak - Termo HC18

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC18

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC19 Gel lak - Termo HC19

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC19

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC20 Gel lak - Termo HC20

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC20

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC21 Gel lak - Termo HC21

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC21

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC22 Gel lak - Termo HC22

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC22

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC24 Gel lak - Termo HC24

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC24

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC26 Gel lak - Termo HC26

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC26

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC46 Gel lak - Termo HC46

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC46

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC66 Gel lak - Termo HC66

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC66

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC67 Gel lak - Termo HC67

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC67

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC68 Gel lak - Termo HC68

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC68

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC69 Gel lak - Termo HC69

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC69

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC70 Gel lak - Termo HC70

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC70

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC71 Gel lak - Termo HC71

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC71

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC72 Gel lak - Termo HC72

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC72

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC73 Gel lak - Termo HC73

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC73

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC74 Gel lak - Termo HC74

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC74

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC75 Gel lak - Termo HC75

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC75

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC76 Gel lak - Termo HC76

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC76

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC77 Gel lak - Termo HC77

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC77

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel lak - Termo HC78 Gel lak - Termo HC78

Termo gel lak čija se boja menja sa promenom temperature.Promenu može prouzrokovati razlika temperature između kućišta nokta i slobodnog vetra ili promena spoljne temperature.

Gel lak - Termo HC78

1 090 RSD
 Stavi u korpu detalji