Akril prah u boji - Neon N2 Akril prah u boji - Neon N2

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N2

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N3 Akril prah u boji - Neon N3

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N3

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N5 Akril prah u boji - Neon N5

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N5

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N6 Akril prah u boji - Neon N6

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N6

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N9 Akril prah u boji - Neon N9

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N9

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N10 Akril prah u boji - Neon N10

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N10

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N11 Akril prah u boji - Neon N11

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N11

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N12 Akril prah u boji - Neon N12

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N12

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N13 Akril prah u boji - Neon N13

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N13

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N14 Akril prah u boji - Neon N14

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N14

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N15 Akril prah u boji - Neon N15

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N15

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N16 Akril prah u boji - Neon N16

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N16

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 050 Akril prah u boji - Matt 050

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 050

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 300 Akril prah u boji - Matt 300

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 300

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 301 Akril prah u boji - Matt 301

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 301

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 302 Akril prah u boji - Matt 302

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 302

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 303 Akril prah u boji - Matt 303

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 303

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 304 Akril prah u boji - Matt 304

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 304

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 305 Akril prah u boji - Matt 305

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 305

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 306 Akril prah u boji - Matt 306

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 306

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 307 Akril prah u boji - Matt 307

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 307

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 309 Akril prah u boji - Matt 309

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 309

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 310 Akril prah u boji - Matt 310

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 310

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 312 Akril prah u boji - Matt 312

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 312

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 313 Akril prah u boji - Matt 313

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 313

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 314 Akril prah u boji - Matt 314

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 314

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 315 Akril prah u boji - Matt 315

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 315

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 318 Akril prah u boji - Matt 318

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 318

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 320 Akril prah u boji - Matt 320

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 320

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 321 Akril prah u boji - Matt 321

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 321

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 322 Akril prah u boji - Matt 322

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 322

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 323 Akril prah u boji - Matt 323

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 323

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 324 Akril prah u boji - Matt 324

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 324

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 326 Akril prah u boji - Matt 326

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 326

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Matt 327 Akril prah u boji - Matt 327

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Matt 327

450 RSD
 Stavi u korpu detalji