Akril prah u boji - Neon N2 Akril prah u boji - Neon N2

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N2

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N3 Akril prah u boji - Neon N3

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N3

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N5 Akril prah u boji - Neon N5

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N5

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N6 Akril prah u boji - Neon N6

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N6

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N9 Akril prah u boji - Neon N9

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N9

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N10 Akril prah u boji - Neon N10

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N10

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N11 Akril prah u boji - Neon N11

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N11

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N12 Akril prah u boji - Neon N12

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N12

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N13 Akril prah u boji - Neon N13

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N13

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N14 Akril prah u boji - Neon N14

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N14

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N15 Akril prah u boji - Neon N15

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N15

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon N16 Akril prah u boji - Neon N16

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon N16

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 045 Akril prah u boji - Neon 045

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 045

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 046 Akril prah u boji - Neon 046

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 046

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 047 Akril prah u boji - Neon 047

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 047

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 048 Akril prah u boji - Neon 048

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 048

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 049 Akril prah u boji - Neon 049

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 049

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 349 Akril prah u boji - Neon 349

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 349

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 350 Akril prah u boji - Neon 350

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 350

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 351 Akril prah u boji - Neon 351

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 351

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 352 Akril prah u boji - Neon 352

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 352

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 353 Akril prah u boji - Neon 353

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 353

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 354 Akril prah u boji - Neon 354

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 354

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 355 Akril prah u boji - Neon 355

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 355

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 363 Akril prah u boji - Neon 363

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 363

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 375 Akril prah u boji - Neon 375

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 375

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 385 Akril prah u boji - Neon 385

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 385

450 RSD
 Stavi u korpu detalji
Akril prah u boji - Neon 395 Akril prah u boji - Neon 395

Akril prah nove generacije visokog kvaliteta.Možete ga upotrebljavati sa svim tečnostima za obradu akrila.Koristi se za sva oblikovanja.Pakovanje:5 g.

Akril prah u boji - Neon 395

450 RSD
 Stavi u korpu detalji