Gel u boji - Carving C1 Gel u boji - Carving C1

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C1

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C2 Gel u boji - Carving C2

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C2

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C3 Gel u boji - Carving C3

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C3

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C4 Gel u boji - Carving C4

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C4

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C5 Gel u boji - Carving C5

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C5

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C6 Gel u boji - Carving C6

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C6

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C7 Gel u boji - Carving C7

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C7

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C8 Gel u boji - Carving C8

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C8

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C9 Gel u boji - Carving C9

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C9

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C10 Gel u boji - Carving C10

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C10

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C11 Gel u boji - Carving C11

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C11

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C12 Gel u boji - Carving C12

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C12

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C13 Gel u boji - Carving C13

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C13

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C14 Gel u boji - Carving C14

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C14

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C15 Gel u boji - Carving C15

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C15

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C16 Gel u boji - Carving C16

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C16

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C17 Gel u boji - Carving C17

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C17

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C18 Gel u boji - Carving C18

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C18

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C19 Gel u boji - Carving C19

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C19

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C20 Gel u boji - Carving C20

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C20

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C21 Gel u boji - Carving C21

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C21

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C22 Gel u boji - Carving C22

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C22

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C23 Gel u boji - Carving C23

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C23

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C24 Gel u boji - Carving C24

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C24

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - Carving C25 Gel u boji - Carving C25

Gust gel za dekorisanje.Na pravilno pripremljen nokat, nanesite bilo koju odabranu osnovnu boju, osušite je, i na ovo nanesite jedan sloj Carving gela.

Gel u boji - Carving C25

695 RSD
 Stavi u korpu detalji