Gel u boji - glitter 883 Gel u boji - glitter 883

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gel u boji - glitter 883

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - glitter 885 Gel u boji - glitter 885

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gel u boji - glitter 885

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - glitter 886 Gel u boji - glitter 886

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gel u boji - glitter 886

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - glitter 895 Gel u boji - glitter 895

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gel u boji - glitter 895

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
 Gelovi u boji - glitter 024  Gelovi u boji - glitter 024

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 024

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 027 Gelovi u boji - glitter 027

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 027

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - glitter 069 Gel u boji - glitter 069

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gel u boji - glitter 069

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - glitter 070 Gel u boji - glitter 070

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gel u boji - glitter 070

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - glitter 093 Gel u boji - glitter 093

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gel u boji - glitter 093

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 102 Gelovi u boji - glitter 102

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 102

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 114 Gelovi u boji - glitter 114

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 114

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 115 Gelovi u boji - glitter 115

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 115

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 117 Gelovi u boji - glitter 117

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 117

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - glitter 118 Gel u boji - glitter 118

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gel u boji - glitter 118

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gel u boji - glitter 119 Gel u boji - glitter 119

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gel u boji - glitter 119

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 120 Gelovi u boji - glitter 120

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 120

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 121 Gelovi u boji - glitter 121

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 121

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 122 Gelovi u boji - glitter 122

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 122

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
 Gelovi u boji - glitter 124  Gelovi u boji - glitter 124

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 124

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
 Gelovi u boji - glitter 125  Gelovi u boji - glitter 125

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 125

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
 Gelovi u boji - glitter 126  Gelovi u boji - glitter 126

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 126

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 127 Gelovi u boji - glitter 127

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 127

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 131 Gelovi u boji - glitter 131

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 131

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 132 Gelovi u boji - glitter 132

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 132

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 135 Gelovi u boji - glitter 135

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 135

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 141 Gelovi u boji - glitter 141

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 141

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 147 Gelovi u boji - glitter 147

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 147

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 148 Gelovi u boji - glitter 148

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 148

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 149 Gelovi u boji - glitter 149

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 149

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 150 Gelovi u boji - glitter 150

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 150

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 152 Gelovi u boji - glitter 152

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 152

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 155 Gelovi u boji - glitter 155

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 155

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 156 Gelovi u boji - glitter 156

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 156

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 157 Gelovi u boji - glitter 157

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 157

695 RSD
 Stavi u korpu detalji
Gelovi u boji - glitter 179 Gelovi u boji - glitter 179

Glitter gel sa glamuroznim svetlucanjem i jedinstvenom bojom koja omogućava ravnomernu prekrivenost.PAŽNJA!Temeljno promešati pre upotrebe.Vreme vezivanja u UV, LED ili UV/LED lampi:2-3 minuta.

Gelovi u boji - glitter 179

695 RSD
 Stavi u korpu detalji